Language

Information

Predĺžená záruka a Náhodné poškodenie a odcudzenie
Ako postupovať v prípade poistnej udalosti?

V prípade škodovej udalosti zavolá klient na zákaznícku linku +421 252 450 039, kde mu naši pracovníci poradia najbližšie servisné miesto, kde bude poistený výrobok na náklady Poisťovne opravený.

Pokiaľ ide o veľký a neprenosný prístroj, môže byť zabezpečená oprava servisným technikom priamo u klienta doma alebo prostredníctvom vyzdvihnutia výrobku z domácnosti klienta - služba Pick up Service.

Klient zašle na adresu Poisťovne po dohode s operátorom zákazníckej linky nasledujúce doklady:
  • Kópia dokladu o uzatvorenom poistení; doklad musí obsahovať výrobné číslo (resp. IMEI) poisteného výrobku,
  • Kópia nadobúdacieho dokladu (účet, faktúra) k poistenému výrobku.
V prípade poistnej udalosti „Odcudzenie“ klient spolu s kópiou dokladu o uzatvorenom poistení zašle na adresu Poisťovne:
  • Originál nadobúdacieho dokladu (účet, faktúra) k poistenému výrobku,
  • Policajnú správu, ak nie je k dispozícii, potvrdenie o nahlásení udalosti polícii s uvedeným referenčným číslom. Dokument musí v prípade odcudzenia mobilného telefónu, obsahovať informáciu o zablokovaní IMEI telefónu v sieti všetkých operátorov pôsobiacich v SR.
Potrebujete poradiť? Naši pracovníci sú Vám k dispozícii:

Linka starostlivosti o klientov
Tel: +421 252 450 039 (pracovná doba Po-Pi, 9-17 hodín)
Email: klient@allianz-assistance.sk
Web: www.allianz-assistance.sk